معاونت پژوهشی و فناوری

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
 
شورای پژوهش و فناوری در جلسه مورخ 95/11/11 در راستای حمایت از همکاریهای علمی بین المللی کیفی اساتید محترم مقرر نمود امتیاز مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی دارای رتبه Q1 که حداقل یکی از نویسندگان آن از 500  دانشگاه برتر خارج از کشور بر اساس رتبه بندی JCR باشد با ضریب 2 و بدون رعایت سقف امتیاز هر مقاله محاسبه شود.
 
      ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 


ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


زمان برگزاری : 13 و 14 اردیبهشت 1396
 
      اصلاحات و تغییرات پرداختی کنفرانسهای داخلی دانشجویی که در آئین نامه لحاظ شده است.
 

تغییرات پرداختی کنفرانسهای داخلی دانشجویی
1-  هزینه اسکان بابت هر شب اقامت مبلغ 400 هزار ریال و حداکثر تا دو شب در قبال ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت است.
2- سقف حمایت های  پژوهشی برای  دانشجویان دکتری جهت شرکت در کنفرانس های داخلی مبلغ  10.000.000 ریال تعیین می گردد.
 
       اخبار و رویدادها